Avrupa Kredi Transfer Sistemi Nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi Nedir?

AKTS çerçevesi öğrencilere ve üniversitelere akademik derslerle ve eğitim programlarıyla birlikte gelen iş yükünü tanımlamasına ve anlamasına yardımcı olmaktadır. Bunun ilk başta zor olduğunu düşünebilirsiniz, ancak aslında anlaşılması oldukça kolaydır. AKTS (ECTS) ile ilgili en çok sorulan sorulara bir göz atalım:

Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme (Toplanması) Sistemi (AKTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) üniversiteler tarafından kullanılan ve hükümetler tarafından kabul edilen ve uluslararası eğitimi sınırlar arasında daha kolay karşılaştırılabilir hale getiren bir puan sistemidir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi ya da daha doğrusu Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi Avrupa Yükseköğretim Alanında öğrenimi daha karşılaştırılabilir (benzer) kılmaktadır. Bu kredi sistemi bir üniversitede alınan dersin veya modülün herhangi bir üniversitede aynı değere sahip olduğu anlamına gelir.

Bu sistem öğrencilerin eğitimi hayatında Avrupa’nın farklı ülkelerinde öğrenim görüp yaşamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca üniversiteler alınan dersleri kolayca karşılaştırabildiği için yurtdışında eğitim daha kolay hale gelmekte ve dönem sonlarında kredilerinizi alabilmektesiniz.

Sisteme daha fazla bir esneklik kazandırmayı sağlayarak farklı kurumlardan alınan derslerin kredileri bir akademik derece veya yeterlilik için biriktirilebilir (veya eklenebilir). AKTS sistemi Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) genelindeki ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Batı’da Portekiz’den Doğu’da Rusya’ya ve Kazakistan’a kadar EHEA’ya üye olan 48 ülke bulunmaktadır.

AKTS Puanları Nedir?

AKTS puanları veya AKTS kredileri, üniversitedeki bir bölümün tamamlanması için gereken iş yükünü (ders süresini) belirtmektedir. AKTS kredileri not belirtmemektedirler; sadece iş yükünü göstermektedir.

Genel olarak tam zamanlı bir yıl eğitim 60 AKTS krediye bedeldir. Genellikle bu modüllere bölünür. Örneğin her biri 15 AKTS olan 4 modülünüz olabilir, bu şekilde yıl sonunda toplam 60 AKTS’niz olacaktır.

Modüllerin (derslerin) AKTS puanları bir akademik programın toplam iş yükünü belirtmek için toplanmaktadır:

 • Lisans programları genellikle 180 AKTS (3 yıl) ve 240 AKTS (4 yıl) kredisidir.
 • Yüksek lisans derecesi genellikle 60 AKTS (1 yıl) ya da 120 AKTS (2 yıl) kredisidir.
 • Değişebilen iş yükü ve süresiyle bir doktora programının kaç krediden oluşacağını söylemek çok kolay değildir.

AKTS Kredileri Çalışma Saatlerine (Ders Saatlerine) Nasıl Dönüşmektedir?

Üniversite düzeyinde bir yıllık tam zamanlı eğitim genellikle 60 AKTS krediye bedeldir ve 1.500-1.800 ders saati süresine eşit olarak tanımlanmaktadır. Bu 1 AKTS’nin 25 ila 30 saate eşit olduğu anlamına gelir (İngiltere istisnadır). Ülkeden ülkeye kesin olarak 1 kredinin kaç saate eşit olduğu değişmektedir:

 • İngiltere: 60 AKTS = 1.200 ders saati → 1 AKTS = 20 ders saati
 • Avusturya, İrlanda, İtalya, Malta: 60 AKTS = 1.500 ders saati → 1 AKTS = 25 ders saati
 • Finlandiya, Litvanya, İsveç: 60 AKTS = 1.600 ders saati → 1 AKTS = 27 ders saati
 • Hollanda, Portekiz: 60 AKTS = 1.680 ders saati → 1 AKTS = 28 ders saati
 • Almanya: 60 AKTS = 1.800 ders saati → 1 AKTS = 30 ders saati

Tabi ki bu değerler sadece bir rehber niteliğindedir. Bunlar sadece ‘akademik ders’ olarak alınmaz aynı zamanda hazırladığınız, ödev yaptığınız ve benzeri süreleri de içermektedir. Bu yüzden bireysel çalışma süreleriniz farklı olabilmektedir.

Eğer eğitiminiz yarı zamanlı olursa dönem veya yıl başına aldığınız AKTS sayısı da azalmaktadır, bu da iş yükünün azalması anlamına gelmektedir. Bu şekilde muhtemelen çok fazla boş zamanınız olacaktır fakat 30 krediden fazla olursa bu arkadaşlarınızın çoğunu göremeyeceğiniz anlamına gelecektir.

AKTS Kredi Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

AKTS kredi puanları, bir çalışma modülü veya modül sayısı ile ilişkili iş yükünü gösterir. AKTS kredileri ile ilgili en güzel şey çok yönlülüğüdür: AKTS sistemi tüm Avrupa üniversiteleri ve dünyadaki diğer birçok kurum tarafından kabul edilmektedir ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

AKTS’nin üç ana kullanımı vardır:

 1. Üniversiteler arasında geçiş ve kredi transferi
 2. Yurtdışında eğitim (örneğin, farklı bir üniversitede bir değişim dönemi)
 3. İleri derecelerde eğitim için başvuru (yüksek lisans veya doktora gibi)

Üniversitenizi değiştirmek istemenizin çeşitli nedenleri vardır. Belki ilk üniversitenizde aradığınızı tam olarak bulamayacaksınız ya da kurumunuzda olmayan farklı bir bölüme geçmek isteyeceksiniz. AKTS sistemi bunu kolaylaştırmaktadır çünkü aldığınız krediler okuduğunuz bölümde ne kadar ilerlediğinizi göstermektedir. Bu şekilde yeni bir kuruma başladığınızda baştan başlamak zorunda kalmayacaksınız.

Bu, öğrencilerin Avrupa üniversiteleri arasında daha kolay geçiş yapabileceği anlamına gelir ve diğer bazı kurumların bilgi sahibi olmamasından ve kredi transferi kolay olduğu için AKTS kredilerini kabul etmeleri sayesinde bu geçiş Avrupa ile sınırlı değildir. Örneğin, 10 AKTS kredisi genellikle 5 ABD üniversite (yüksek okul)kredisine eşittir. Bu şekilde örneğin yaz okulu için Avrupa’ya gelen öğrenciler kredilerini ev sahibi üniversitelerinde kullanabilmektedir.

Bu ayrıca lisans sonrasında akademik derecenizi artırmayı planlıyorsanız bunu farklı ülkelerde yapabileceğiniz anlamına da gelmektedir.

AKTS kredileri, kabul departmanlarına yüksek Lisans veya doktoralar için daha önce yaptığınız çalışmaların iyi bir resmini çizmesine ve daha ileri çalışmalarda iyi bir performans sergilemek için doğru yerde olup olmadığınıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, kabul şartları genellikle asgari AKTS kredisi ile açıkça belirtilebilir, örneğin: “Bu psikoloji programına başvurmak için öğrencilerin İstatistik veya Matematikte en az 20 AKTS kredisi almış olmaları gerekmektedir.”

Aynı şey bir dönem veya 1 yıl yurtdışında eğitim alıp dönen öğrenciler için de geçerlidir. Kendi üniversiteniz, değişim dönemi boyunca tamamladığınız modüllerin kredi puanlarını kolayca onaylayabilir ve kabul etmektedir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvururken AKTS Kredileri Önemli Midir?

AKTS kredileri yüksek Lisans veya diğer lisansüstü programlara başvururken önemli olabilir.

Kabul şartları ile ilgili zor ve sıkı bir kural yoktur fakat lisans derecesini tamamladığınız ülkeden farklı bir ülkede yüksek lisans programlarına başvurursanız AKTS kredileri bu noktada herkesin hayatını biraz kolaylaştırmaktadır.

Yüksek lisans giriş koşulları, öğrencilerin başvuru yapmak istedikleri alanda belirli miktarda AKTS kredisine sahip olmalarını içerebilir. Bu özellikle önceki eğitiminizde odaklandığınız alandan farklı bir alana yöneldiğinizde önemli olmaktadır. Örneğin, mühendislik alanında bir yüksek lisans eğitimi almak istiyorsanız, matematik alanında yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Daha önce mühendislik eğitimi almamış olsanız bile, lisans sırasında aldığınız matematikle ilgili derslerden aldığınız AKTS kredileri başvurmuş olduğunuz yüksek lisans programı için bilginizin yeterli olduğunu kanıtlamaya yardımcı olacaktır.

Doktora Programlarına Başvururken AKTS Kredileri Önemli Midir?

Doktora programına başvurmak diğer lisansüstü eğitimlerden biraz farklı olabilmektedir.  Öğrencilerin daha ayrıntılı araştırmak istediği alanda kabul komisyonuna konu hakkında ne bildikleri ve ne kadar süre eğitim aldığı hakkında iyi bir fikir verebileceğinden lisans ve yüksek lisans kredileri başvurularda önemli bir rol oynayabilir.

Bu nedenle doktora başvuru koşulları, öğrencilerin belirli bir alanda belirli bir miktar AKTS kredi puanına sahip olmalarını gerektirebilir. Bu, özellikle öğrencilerin daha önceki çalışmaları sırasında odaklandıklarından daha geniş bir alanda doktora çalışması yapmak istediklerinde önemlidir.

Örneğin, mühendislik alanında doktora yapmak isteyen öğrencilerin, konuları teorik olsa bile pratik alanlarda yetkinliklerini kanıtlamaları gerekebilir. AKTS kredileri öğrencinin her nerede eğitim aldığına bakmaksızın bilgilerinin istenilen durumda olduğunu kanıtlamaya yardımcı olmaktadır.

AKTS Derecelendirme (Notlandırma) Tablosu Nasıl Bir Sistemde Çalışır?

Notlandırma planı AKTS’nin önemli bir parçasıdır. Tamamlanan modüllere ve derslere göre verilen kredilerin yanı sıra sistem, öğrencilerin derslerindeki göreceli performanslarına dayanarak üniversiteler arasında not dönüşümüne izin verir.

2009 yılına kadar bu sistem harf notu olarak A’dan E’ye kadar notların geçtiği A ile F arasında bir not ölçeğini içermiştir. Aşağıdaki tablo, tüm sınıfa kıyasla performans yüzdeliğine göre hangi notun verildiğini göstermektedir:

Not (eski sistem)Geçme DurumuÖğrencilerin yüzdeliği
AGeçerEn İyi %100
BGeçerSonraki %25
CGeçer%30
DGeçer%25
EGeçer%10
FXBaşarısız-Ek çalışma gerekir
FBaşarısız-Önemli ölçüde ek çalışma gerekir

AKTS notlandırma ölçeği göreceliydi; yani teorik olarak aynı performansın farklı yıllar veya sınıflarda farklı AKTS notlarıyla sonuçlanabileceği anlamına geliyordu. Avrupa’daki üniversitelerdeki çoğu not sistemi sabit bir ölçek izlediğinden, notların bir ders veya akademik programının sonunda dönüştürülmesi gerekiyordu. Ancak AKTS notları hiçbir zaman geniş çapta kabul edilmedi ve bazı pratik sorunları vardı; bu yüzden yeni bir sistem tasarlandı:

AKTS Not (Derecelendirme) Tablosu

2009 yılında, önceki AKTS ölçeğinin yerine yeni AKTS not tablosu getirildi. Bu yeni yaklaşım hala göreceli performans ölçütlerine dayanmaktadır ancak kurumlar arasında daha fazla esneklik ve notların daha iyi karşılaştırılmasına olanak tanımaktadır.

Peki sistem nasıl işliyor: Üniversite öğrencilerin yüzde kaçının geçer not aldığını takip eder. Tercihen bu ders seviyesinde yapılır (ISCED-F alan tanımına göre). Örneğin, üniversite tüm tarih öğrencilerinin %9’unun en iyi notu, %8’inin en iyi ikinci notu aldığını takip etmektedir.

Bir değişim programına katıldığınızda bu bilgiler kendi üniversiteniz ve misafir üniversite arasında paylaşılır. Daha sonra eğitime gittiğiniz üniversite size yerel notlarını verebilir ve bunu otomatik olarak kendi üniversitenizde alacağınız nota dönüştürebilir. Ne yazık ki not sistemi her zaman tam olarak eşleşmez: Her biri eşit kabul edilen birden fazla not basamakları bulunabilir ve bu nedenle arada bir boşluk ya da fazlalık oluşabilir. Misafir üniversite, AKTS not tablosunda eşdeğer kabul edilen en iyi, ortalama veya en kötü notu verip vermemeye karar verir.

Kulağa karmaşık ve zor gelmiş olabilir. Aşağıdaki örneklerle bu durumu daha iyi anlayalım:

 • Bir Avusturya üniversitesinde tarih okuyorsunuz ve bir Fransız üniversitesine değişim programına gittiniz. Kendi üniversitenizde 1’den 4’e (1 en iyisidir) kadar sadece dört geçme notu vardır. Misafir üniversitede ise geçme notları 10 ila 15 arasında değişmektedir (15 en iyisidir).
 • Her iki üniversite de not dağılımını birbirleriyle paylaşabilir. Örneğin, kendi üniversitenizde öğrencilerin%35’inin genellikle en iyi notu aldığını (“1 / Mükemmel”), Fransız üniversitesinde %29’unun 13 veya daha üstü not aldığını düşünün.
 • Şimdi, Fransız üniversitesinde “12” notunu aldığınızı varsayın. Genellikle, öğrencilerin%46’sı bu notu veya daha iyi notu alır.
 • Fransız kurumunuz Avusturya kurumundaki not dağılımını zaten bilmektedir. Böylece notunuzu doğrudan kendi ülkenizdeki üniversiteden alacağınıza dönüştürebilir ve bunu transkriptinize dahil edebilirler.
 • Bunun için, en yakın nota bakacaklardır: Avusturya üniversitesindeki öğrencilerin %46’sı bu nota veya daha iyi bir nota ulaşmış olmalıdır.
 • Konuk üniversite gelen öğrencinin üniversitesinin notunu kendi notunun en düşük, ortalama veya en yüksek seviyesinde eşleştirip eşleştirmeyeceğine karar vermek zorundadır. Bu örnekte Fransa’da alınan ‘12’ notu Avusturya’da alınan ‘2/iyi’ veya ‘1/pekiyi’ ile eşleşmektedir.

Aşağıdaki diyagramda not dönüşümü gösterilmektedir:

Öğrenci Sayısı (Yüzdeliği):100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%
Not (Fransa):101112131415
Not (Avusturya):4 Geçer(Yeterli)3 Yeterli2 İyi1 Pekiyi
Öğrenci Sayısı (Yüzdeliği):100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

AKTS Notların Sabit Derecelendirme (Not) Ölçekleri Arasında Dönüştürülmesine Nasıl Yardımcı Olur?

Çoğu ülke ve üniversite sabit not ölçekleri kullanmaktadır. “Sabit” kelimesi aynı performansın her zaman aynı notu alması anlamına gelmektedir. Burada sorun ölçeklerin genellikle çok spesifik olması ve iki ülke veya iki kurum arasında doğrudan eşleşmemesidir. Üniversiteler AKTS not tablosunu bir dönüşüm aracı olarak kullanarak bir öğrencinin sınıfa göre performansını değerlendirebilir ve başka bir kurumun derecelendirme ölçeğinde eşdeğer bir nota dönüştürebilir. Bu, başka bir üniversiteye transkript vermeniz gerektiğinde de kullanılabilir.

İngiltere Kredilerini AKTS Kredilerine Nasıl Dönüştürebilirim?

Birleşik Krallık, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın (EHEA) bir parçası olmasına rağmen, üniversiteler İngiltere (kendi) kredi sistemini kullanma eğilimindedir. Teoride, krediler CATS (Kredi Birikimi ve Transfer Sistemi) şeması altında İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda için ve SCQF çerçevesine sahip İskoçya için ayrı olarak tanımlanır, ancak aynı değeri temsil ederler. Neyse ki, İngiltere kredi puanları ile AKTS kredi puanları arasındaki dönüşüm basittir: 2 İngiltere kredisi 1 AKTS kredisine eşdeğerdir.

ABD Kredilerini AKTS Kredilerine Nasıl Dönüştürebilirim?

Amerika Birleşik Devletleri’nden lisans dereceniz varsa ve Avrupa’da yüksek lisans yapmayı planlıyorsanız, ABD kredilerinizi AKTS kredilerine dönüştürmeniz gerekebilir. Bir Amerikan üniversitesindeki “tam zamanlı ders yükü”, bir Avrupa üniversitesinde 30 AKTS kredisine eşit olan, dönem başına 15 ABD kredisi anlamına gelir. Amerikan ve Avrupa kredileri arasındaki faktör genellikle çarpı 2’dir, yani 1 ABD kredi puanı 2 AKTS kredi puanına eşittir.

AKTS Kredi Puanlarını Hangi Ülkeler Kabul Ediyor?

AKTS kredi sistemi, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın 48 üye ülkesindeki üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. EHEA’nın amacı; Bologna Süreci’ni uygulamak ve ona katılmak ve devletlerin Avrupa Kültürel Sözleşme Anlaşmasını onaylamasıdır. EHEA dışındaki bazı üniversiteler başvurularda AKTS kredilerini kabul edebilir, ancak genellikle bu kredileri ve notları kendi yapılarına çevirmek zorunda kalacaklar ve mezunlar için otomatik olarak AKTS notları vermeyeceklerdir.

Detaylı Bilgi İçin;

İtalya’da Okuyoruz, İtalya’da bulunan devlet ve özel üniversitelerle birlikte çalışmakta ve öğrencilerin bu üniversitelere kayıtlarını yapmaktadır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi Nedir? hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru, kayıt işlemleri, vize ve oturma izni ve konaklama hizmetlerini öğrenmek için +90 312 543 54 53 ve +90 552 814 54 93 numaralardan bizi arayabilir, info@italyadaokuyoruz.com ‘a mail atabilir veya İletişim Formunu Doldurabilir’siniz

Yorum Yaz

Whatsapp
E-mail